DE ONTBINDENDE VOORWAARDEN
Wanneer u de koopovereenkomst of de koop/aanneemovereenkomst aangaat, is het verstandig hierin een aantal ontbindende voorwaarden op te nemen. Veel voorkomende voorwaarden zijn:
  • Voorbehoud van financiering: hierdoor kunt u de overeenkomst laten ontbinden wanneer blijkt dat u de benodigde financiering niet rond krijgt.
  • Voorbehoud van NHG: wanneer u wilt financieren met een Nationale Hypotheek Garantie (dit maakt namelijk een lagere rente mogelijk) dient u dit expliciet te vermelden.
  • Voorbehoud van huisvesting: in sommige gemeentes is het nodig om een huisvestingsvergunning aan te vragen. Wanneer u geen vergunning krijgt, kunt u op basis van deze voorwaarde de overeenkomst laten ontbinden.
  • Nader onderzoek naar een mogelijk bestemmingsplan.
  • Een nader onderzoek naar erfdienstbaarheden (bijv. recht van overpand).
  • De uitslag van een bodemonderzoek, aankoopkeuring of bouwtechnisch onderzoek.
  • De uitslag van de taxatie.

GELDIGHEID
Ontbindende voorwaarden zijn altijd verbonden aan een bepaalde termijn. Deze stelt u in overleg met de verkoper vast. Wanneer u binnen de overeengekomen termijn nog geen uitsluitsel heeft over één van de gestelde voorwaarden kunt u de overeenkomst laten ontbinden of de ontbindende voorwaarden verlengen in overleg met de tegenpartij. U moet hoe dan ook actie ondernemen en de tegenpartij inlichten. Dit doet u middels een aangetekende brief met handtekening of per fax met een ontvangstbevestiging.

ADVIES
Aangezien de taxatie en een bouwkundig onderzoek als ontbindende voorwaarden kunnen gelden achten wij het raadzaam om een boukundig onderzoek met daarnaast een taxatie te laten verrichten. Een bouwkundig onderzoek met daarnaast een taxatierapport geeft u als koper een reëel beeld van de waarde van de woning.