NHG - STICHTING WAARBORGFONDS EIGEN WONING
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning is een private instelling. De raad van commissarissen bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van VROM, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en vereniging eigen huis (VEH).
De Stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de voorwaarden en normen, innen van de borgtochtprovisie, uitkeren van borgstellingen en het beheren van het fondsvermogen. Verder houdt zij langs diverse kanalen belanghebbenden op de hoogte van relevante regelingen en ontwikkelingen.

BKR EN NHG
Daar het Waarborgfonds Eigen Woning garant staat berekenen ze graag hun risico. Dit doet het waarborgfonds door iedere aanvrager te controleren via het BKR (bureau krediet registratie). Het BKR is een centraal bureau dat de kredietverplichtingen(leningen) in Nederland bijhoudt. Alle consumenten die een krediet hebben, of tot 5 jaar geleden een krediet hadden, staan hier in vermeld.
Het doel van deze registratie is te voorkomen dat de consument meer verplichtingen op zich neemt dan verantwoord is. Tevens beperkt dit de risico's voor de kredietverleners(hypotheekverstrekker).Bkr hypotheek nodig?

BOUWKUNDIG ONDERZOEK BIJ NHG?
Het waarborgfonds stelt eveneens eisen aan de woning zelf. Blijkt uit een taxatierapport dat het huis/appartement voor meer dan 10% van de marktwaarde aan noodzakelijk onderhoude heeft in het 1e jaar dan is een bouwkundig onderzoek verplicht.Meer

HOE VERKRIJG IK NHG?
Wanneer u bij ons het offerte-aanvraagformulier doorloopt geeft u daarop aan dat u in aanmerking wenst te komen voor NHG. Wij toetsen uw inkomen en de aangevraagde hypotheek dan volgens de NHG-normen. Wanneer u hieraan voldoet, dan offreren wij u automatisch het lagere NHG-rentetarief. Niet alleen het rente tarief, maar ook de uiteindelijke verkrijging van de NHG verzorgen wij voor u. ZELF UW HUIS KOPEN OP DE VEILING MET NHG GARANTIE?