EIGEN VERMOGEN
Uw vermogen is aan een maximum verbonden. Onder het eigen vermogen vallen de bedragen op uw spaarrekening en privé-rekening en de verkoopwaarde van uw bezittingen zoals uw auto, caravan of boot. Uw huisraad valt niet onder uw vermogen. Uw schulden worden van uw vermogen afgetrokken. Het eigen vermogen mag niet hoger zijn dan de bedragen in onderstaande tabel

U bent jonger dan 65 jaar U bent ouder dan 65 jaar
Eenpersoons
huishouden
Tweepersoons
huishouden
Eenpersoons
huishouden
Tweepersoons
huishouden
18.378,10 27.090,68 31.424,28 43.517,52

HYPOTHEEK
Het hypotheekbedrag mag niet hoger zijn dan EUR 94.295,53. Wilt u meer lenen, dan komt u niet in aanmerking voor koopsubsidie. Overige voorwaarden zijn:
  • De rente van de hypotheek moet voor minimaal 15 jaar vaststaan.
  • Voor de hypotheek moet vallen onder de Nationale Hypotheek Garantie.

EISEN AAN DE WONING
De totale kosten voor de woning mogen maximaal EUR 117.892,10 bedragen. Boven dit bedrag komt u niet in aanmerking voor koopsubsidie. Onder de totale kosten vallen ook de 'kosten koper', oftewel de kosten voor de makelaar, de notariskosten en de de overdrachtsbelasting.
Bij een bestaande woning moet u rekenen op ongeveer 12% van deze kosten koper boven de netto koopprijs. Bij een nieuwbouwwoning is dat 8% van deze kosten boven de koop/-aannneemsom inclusief meerwerk. Overige voorwaarden aan de woning zijn:
  • Een taxatierapport is vereist.
  • bij veel achterstallig onderhoud is ook een bouwkundig rapport vereist