KOOPSUBSIDIE - UITLEG VAN DE VERSCHILLENDE KOOPSUBSIDIEREGELINGEN

   

 

Koopsubsidie: Subsidie regeling vastgelegd in de Wet Bevordering Eigen Woningbezit  

 

Starterslening:

Subsidieregeling van SvN afhankelijk van deelnemende gemeenten

 

  

Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE):

Voor huurders die hun huurwoning wel van de woningcorporatie willen kopen, maar niet de risico’s van een gewone koopwoning willen, biedt een aantal corporaties woningen in Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) aan. Hierbij worden woningen onder de marktwaarde verkocht en hoeft de bewoner zich geen zorgen te maken over het onderhoud en de administratie van de vereniging van eigenaren. Dit regelt de corporatie. De corporatie verplicht zich daarnaast de woning tegen een vastgestelde minimumprijs terug te kopen als de klant dat wil.


 

Maatschappelijk Verantwoord Eigendom (MVE):

Het Maatschappelijk Verantwoord Eigendom (MVE) is een koopconstructie waarbij de woningen worden verkocht voor een vaste niet-onderhandelbare prijs. Deze wordt vastgesteld door taxateurs van de corporatie op basis van de vrije marktwaarde. Bij verkoop van de woning moeten de particuliere eigenaren hun woning eerst aanbieden aan de corporatie. De woningcorporatie zorgt voor planmatig onderhoud aan de buitenkant van de woning. De eigenaar betaalt hiervoor een maandelijks bedrag, dat (afgezien van de inflatie) voor tien jaar vast staat   

 

Koopgarant:

Het belangrijkste kenmerk van Koopgarant is de combinatie van korting op de koopprijs en het delen van de waardeontwikkeling tussen koper en de corporatie. De corporatie kan zelf kiezen hoeveel korting zij wil geven, waarbij koopgarant uitgaat van een korting van minimaal 10%. Daarnaast ken Koopgarant een terugkoopgarantie en een waarborg voor goed onderhoud. Koopgarant wordt inmiddels door meer dan 60 woningcorporaties verleend.

 

  

Koopzeker:

De bewoner van een corporatiewoning koopt de woning met een korting op de getaxeerde marktwaarde. De hoogte van de korting wordt vastgesteld op basis van het Fair Value beginsel en de aanwijzingen van het ministerie in de MG 2002-2006: uitgaande van een 50%-50% waardedeling bedraagt de korting 25%. Bij verkoop is de eigenaar-bewoner verplicht om de woning tegen taxatieprijs aan te bieden aan de corporatie die op haar beurt verplicht is om de woning binnen 3 maanden te kopen. Met verrekening van de oorspronkelijke korting wordt de waardeontwikkeling gedeeld tussen de bewoner en de corporatie.

 

  

Koop Goedkoop:

Bij Koop Goedkoop worden de woning en de grond gesplitst. Alleen voor de prijs van de woning sluit men een hypotheek af. Voor het gebruik van de grond die bij de Koop Goedkoopwoning hoort, betaalt men huur. En op deze huur (erfpacht) krijgt men korting. Te beginnen bij 100%. Gedurende de eerste tien jaar daalt de korting jaarlijks met b.v. 10%. Koop Goedkoop kent 2 varianten: model A en model B. Model A: De corporatie garandeert dat ook de volgende koper weer volledig aanspraak kan maken op de kortingsregeling. De nieuwe eigenaar krijgt het eerste jaar dus 100% korting, het tweede jaar 90% etc. Dat is onafhankelijk van de korting die de vorige eigenaar op het moment van verkoop nog krijgt. Model B: De corporatie verleent eenmalig de kortingsregeling. Op het moment van verkoop van de woning krijgt de nieuwe eigenaar geen korting meer.

 

  

Koopcomfort:

Koopcomfort is praktisch hetzelfde als vrije verkoop, met dit verschil dat wanneer de woning wordt verkocht, de corporatie de eerste gegadigde is. Indien de corporatie de woning niet terugkoopt kan men deze op de vrije markt verkopen.   

 

Slimmer Kopen (Trudo):

Hierbij zijn verschillende woningtypes (zowel nieuwbouw als bestaande bouw) ontwikkeld voor verschillende doelgroepen. Per woningtype geldt een maximale korting die de klant kan krijgen. Doorgaans ligt deze bij 25%. Echter bij 2 woningtypes kunnen klanten met een inkomen onder de huurtoeslaggrens een korting op de koopprijs krijgen die kan oplopen tot 50%. Kopers kunnen ook kiezen voor een lagere korting dan het aangegeven maximum. In dat geval deelt

de koper voor een groter deel in de toekomstige waardeontwikkeling.

 

  

Betaalbaar Koopwoning Systeem (o.a. Zaanstad):

De koopsom van de woning is lager dan de eigenlijke waarde op de huizenmarkt. De woningen staan niet op eigen grond maar op erfpachtgrond. Het verschil in prijs moet uiteindelijk wel worden betaald als het inkomen zodanig is gestegen dat dit mogelijk is. In feite spreken we hier dus van een “uitgestelde koop”. Deze bedraagt veelal ca. 20% van de marktwaarde van de woning. De erfpachtcanon is ingedeeld in tranches, afhankelijk van het inkomen. Naarmate het inkomen stijgt dient men één of meerdere tranches te kopen. Een tranche vertegenwoordigt een korting op de erfpachtcanon.