[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
Akte van levering
De akte die de overdracht van de onroerende zaak bevestigt. Deze wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.